Innvandreres bo- og flyttemønstre i Norge

I denne rapporten presenteres en kartlegging av innvandrernes bo- og flyttemønstre i Norge siden år 2000.

Hovedresultatene viser at innvandrere i Norge bor mer sentralt enn befolkningen ellers, men at disse forskjellene er blitt mindre de siste tiårene. Årsaker til dette er delvis at nyankomne innvandrere har begynt sin tid i Norge mer desentralt, at nye ankomstkohorter av innvandrere er mer bofaste i sin første kommune enn de som kom tidligere, og at flyttingen blant innvandrere er blitt noe mindre sentraliserende.

Se hele rapporten her(PDF)