Invitasjon til høring - NOU 2006:13 "Fritid med mening. Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner".

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2006

  • Høringsfrist: 01.11.06