Kartlegging av entreprenørskapstiltak

En kartlegging av entreprenørskapstiltak i det distriktspolitiske virkeområdet (Nordlandsforskning, 2008)

En kartlegging av entreprenørskapstiltak i det distriktspolitiske virkeområdet (Nordlandsforsning, 2008)

Kartlegging av entreprenørskapstiltak (pdf)