Klimastatus for jordbruket

Regnskapsgruppa for klimaavtalen mellom jordbruket og staten 27.02.2024

Rapportering etter intensjonsavtalen mellom jordbruket og regjeringen om reduserte klimagassutslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket for perioden 2021–2030.