Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

Av Håkon S. Trætteberg, Ivar Eimhjellen, Rune Ervik, Bernhard Enjolras og Jon Kåre Skiple, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-3

I denne rapporten undersøkes samspillet mellom offentlige myndigheter lokalt og frivillige organisasjoner. Analysene retter seg særlig mot områdene, Kultur, fritid og idrett, Helse, pleie, omsorg og eldre, Barn, ungdom, oppvekst og skole, Mangfold, inkludering og integrering.

Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner (.pdf)