Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2021)

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.

I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om blant annet det slovenske formannskapets program, arbeidet med budsjettperioden 2021-2027 og kommisjonens langtidsvisjon for distriktene. I tillegg får du en oversikt over viktige hendelser i Brussel de kommende månedene.

 

Les nyhetsbrevet her