Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer

Erfaringer og effekter

Telemarksforsking har, på oppdrag fra daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeidet rapporten «Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer. Erfaringer og effekter».

Rapporten oppsummerer undersøkelser gjennomført i kommunene Sandefjord, Larvik og Indre Fosen, samt Trøndelag fylkeskommune, som alle valgte kommunestyre/fylkesting med indirekte valg i forbindelse med sammenslåing. I tillegg er det gjort undersøkelser i Færder kommune, som valgte kommunestyre i et ekstraordinært kommunestyrevalg.

Formålet med oppdraget var å innhente erfaringer og effekter ved denne måten å gjennomføre sammenslåing på. Utredningen skulle belyse hvilke demokratiske fordeler og ulemper modellen med indirekte valg ga i sammenslåingsprosessen og oppstarten av de nye kommunene.