Kongelig resolusjon om fredning av Jan Mayen

Kongelig resolusjon om fredning av Jan Mayen naturreservat og forskrift om endring i to forskrifter om verneområder på Svalbard (pdf)