Rapporter og planer

Konsekvenser av merskattevekst for kommunesektoren

De senere årene har kommunesektoren hatt betydelig merinntekter som følge av høyere vekst i skatteinntektene enn anslaget som lå til grunn i nasjonalbudsjettet for budsjettåret.

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi ønsket derfor et prosjekt som belyser hvordan en slik merskattevekst påvirker kommunesektoren – både med tanke på hvordan merinntektene disponeres, og hvordan merskatteveksten eventuelt påvirker arbeidet i kommunesektoren. Senter for økonomisk forskning fikk oppdraget, og du kan lese om resultatene i rapporten.

Rapporten:
Konsekvenser av merskattevekst for kommunesektoren (pdf)