Konsultasjonsprosess om EQF

UFD gjennomførte høsten 2005 en konsultasjonsrunde om forslaget til et overordnet europeisk kvalifikasjonsrammeverk (EQF) (oppdatert 11.01.06)

Konsultasjonsprosess om EQF

EUs regjeringssjefer gav våren 2005 sin støtte til opprettelsen av et overordnet europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF). Et kvalifikasjonsrammeverk er et verktøy for å utvikle og klassifisere kvalifikasjoner ut fra et sett med kriterier for oppnådd læringsutbytte. EQF er ment å fremme mobilitet, oversiktlighet og livslang læring i Europa.

Kunnskapsdepartementets uttalelse er basert på en konsultasjonsrunde med sentrale organisasjoner og aktører i og utenfor utdanningssektoren.
Lenke til departementets uttalelse. 

Lenke til EU-kommisjonens konsultasjonsdokument som er oversatt til norsk. 

Det ble organisert en nasjonal konsultasjonskonferanse 8. november der en rekke organisasjoner og aktører deltok og gav innspill, i tillegg har følgende gitt skriftlige innspill til saken:

Høringsinnspill fra:

For øvrig har Europakommisjonen åpnet for direkte innspill via sine hjemmesider:

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/consultations_en.html