Kvalitetssikringsrapport (KS1) for KVU E134 Gvammen-Vågsli

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for E134 Gvammen-Vågsli. KVU-en tar stilling til om strekningen skal følge dagens trasé eller legges i en trasé lenger nord. Nå har utredningen vært til ekstern kvalitetssikring.

Kvalitetssikringen er utført av konsulentgruppen Holte Consulting AS/Samfunns- og næringslivsforskning AS/A-2 Norge AS/Proba Samfunnsanalyse AS.

Les hele rapporten