Læringsanalyse – noen sentrale dilemmaer

Delrapport fra ekspertgruppen for digital læringsanalyse

Kunnskapsdepartementet nedsatte høsten 2021 en ekspertgruppe som skal vurdere bruken av digital læringsanalyse i grunnopplæringen, høyere yrkesfagligutdanning og høyere utdanning. Målet med arbeidet er bedre læring for elever og studenter. Ekspertgruppen avgir med dette sin førstedelrapport.

Les dokumentet

Delrapport fra ekspertgruppen for digital læringsanalyse