Lov om pengespill (pengespilloven)

Lov 18. mars 2022 nr. 12 om pengespill

Lovens formål er å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill, å sikre at pengespill gjennomføres på en ansvarlig og trygg måte og å legge til rette for at overskudd fra pengespill går til ikke-fortjenestebaserte formål.

Se loven på lovdata.no