M-6/1997 - Gebyr for behandling av søknad om godkjenning av tekniske desinfeksjonsmidler til bruk i oppdrettsanlegg

R-497 (03.03.1997)

Rundskriv
M-6/1997
R-497

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/03285

3. mars 1997

Gebyr for behandling av søknader om godkjenning av tekniske desinfeksjonsmidler til bruk i fiskeoppdrettsanlegg mv.

Med hjemmel i forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om godkjenning av tekniske desinfeksjonsmidler til bruk i fiskeoppdrettsanlegg mv., av 28.02.1997 § 2 har Landbruksdepartementet fattet slikt vedtak:

For behandling av søknader om godkjenning av tekniske desinfeksjonsmidler etter forskrift om rengjøring og desinfeksjon av fiskeoppdrettsanlegg mv. § 4 betales til det offentlige et gebyr stort kr. 30 000,-.

Dette vedtaket trer i kraft straks.

Med hilsen

Henrik Stewig
underdirektør

Yngve Torgersen
rådgiver
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55