Meld. St. 11 (2011–2012)

Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 3. februar 2012 om Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken blir sendt Stortinget