Meld. St. 16 (2010–2011)

Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 8. april 2011 om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) blir sendt Stortinget.

Til forsiden