Meld. St. 19 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no