Meld. St. 32 (2012–2013)

Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet 26. april 2013 om mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte blir sendt Stortinget.

Til forsiden