Meld. St. 32 (2012–2013)

Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte

Til innholdsfortegnelse

1 Forkortelser

AFC

ESA Administrative and Finance Committee

AIS

Automatic Identification System

ARS

Andøya rakettskytefelt

ATC

Andøya Test Center AS

CERN

European Organization for Nuclear Research

Copernicus

EUs jordobservasjonsprogram, tidligere (til 2012) kalt GMES

COSPAS-SARSAT

Internasjonalt satellittsystem for søk og redning

EASP

Esrange Andøya Special Project

EDA

European Defence Agency

EGNOS

European Geostationary Navigation Overlay Service

EISCAT

European Incoherent Scatter Scientific Association

ELDO

European Launcher Development Organisation

ENVISAT

Environmental satellite

ESA

European Space Agency

ESRO

European Space Research Organisation (ESAs forløper)

EUMETSAT

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites

FFI

Forsvarets forskningsinstitutt

FoU

Forskning og utvikling

GEO

Group on Earth Observations

GEO FCT

Group on Earth Observations Forest Carbon Tracking

GEOSS

Global Earth Observation System of Systems

GFOI

Global FOrest Initiative

GLONASS

GLObal NAvigation Satellite System

GMES

Global Monitoring for Environment and Security

GNSS

Global Navigation Satellite System

GOCE

Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer

GPS

Global Positioning System

GSA

European GNSS Agency

GSTP

ESA General Support and Technical Programme

IMO

International Maritime Organization

Inmarsat

International Maritime Satellite Organisation

Intelsat

International Telecommunications Satellite Organization

IPC

ESA Industrial Policy Committee

IPCC

Intergovernmental Panel on Climatic Change

IRC

ESA International Relations Committee

ISS

International Space Station

ITAR

International Traffic in Arms Regulations

ITS

Intelligente transportsystemer og -tjenester

ITU

International Telecommunication Union

KSAT

Kongsberg Satellite Services

NAROM

Nasjonalt senter for romrelatert undervisning AS

NASA

National and Aeronautics and Space Administration

NNI

Nasjonal nettoinntekt

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration

NRS

Norsk Romsenter

NRSE

Norsk Romsenter Eiendom AS

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PRS

Galileo Public Regulated Service

PwC

PriceWaterhouseCoopers

SAR

Search and Rescue

SCAT-1

Special CATegory 1

SPC

ESA Science Programme Committee

TRANSIT

Amerikansk satellittnavigasjonssystem i 1960-årene

TSS

Tromsø satellittstasjon

UNCOPUOS

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

UNDP

United Nations Development Programme

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNOSAT

UNITAR’s Operational Satellite Applications Programme

Til forsiden