Meld. St. 46 (2012–2013)

Flere i arbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeidsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Arbeidsdepartementet 9. august 2013 om Flere i arbeid blir sendt Stortinget.

Til forsiden