Meld. St. 6 (2010–2011)

Likestilling for likelønn

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 26. november 2010 om likelønn mellom kvinner og menn blir sendt Stortinget.

Til forsiden