Meld. St. 7 (2010–2011)

Kampen mot organisert kriminalitet

Kampen mot organisert kriminalitet — – en felles innsats

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no