Meld. St. 9 (2010–2011)

Fullskala CO2-håndtering

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 4. mars 2011 om fullskala CO2-håndtering blir sendt Stortinget.

Til forsiden