Meld. St. 17 (2020–2021)

Samarbeid for sikkerhet — Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Forsvarsdepartementet 12. mars 2021 om Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside