Meld. St. 18 (2018–2019)

Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 5. april 2019 om Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester blir sendt Stortinget.

Til forsiden