Meld. St. 22 (2020–2021)

Data som ressurs— Datadrevet økonomi og innovasjon

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 26. mars 2021 om Data som ressurs – Datadrevet økonomi og innovasjon blir sendt Stortinget.

Til forsiden