Meld. St. 24 (2016–2017)

Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet 5. april 2017 om Felles ansvar for felles fremtid – Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk blir sendt til Stortinget.

Til forsiden