Meld. St. 25 (2015–2016)

Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Olje- og energidepartementet 15. april 2016 om Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030 blir sendt Stortinget.

Til forsiden