Meld. St. 29 (2018–2019)

Opplysningsvesenets fond

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet 21. juni 2019 om Opplysningsvesenets fond blir sendt Stortinget.

Til forsiden