Meld. St. 34 (2015–2016)

Verdier i pasientens helsetjeneste— Melding om prioritering

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 3. juni 2016 om Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering blir sendt Stortinget.

Til forsiden