Meld. St. 8 (2021–2022)

Noregs fiskeriavtalar for 2022 og fisket etter avtalane i 2020 og 2021

Til innhaldsliste

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding frå Nærings- og fiskeridepartementet 11. mars 2022 om Noregs fiskeriavtalar for 2022 og fisket etter avtalane i 2020 og 2021 blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet