Meld. St. 8 (2022–2023)

Menneskerettar for personar med utviklingshemming — – Det handlar om å bli høyrt og sett

Til innhaldsliste

Tilråding

Kultur- og likestillingsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kultur- og likestillingsdepartementet 4. november 2022 om Menneskerettar for personar med utviklingshemming blir send Stortinget.

Til forsida