Midlertidig endring av utslippstillatelsene for reservekraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna

Midlertidig endring av utslippstillatelsene for reservekraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna (pdf)