Forsiden

Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 30. september 2014

Ved utgangen av september 2014 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 625 varsler om mistanke om misligheter, hvorav 428 har status avsluttet og 197 fortsatt er under behandling.

Siden utgangen av mars 2014 har Sentral kontrollenhet mottatt 29 nye varsler. 16 saker ble avsluttet i perioden juli-september. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde. 

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med. 

Nedenstående oversikt viser de fire varslingssakene hvor misligheter er dokumentert 1.7.2014 – 30.9.2014. Totalt for de fire sakene er det tilbakebetalt 38.050 kroner. 

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal. 

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på UDs nettsider. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker og hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad. 

Oversikt 3. kvartal 2014 

Avsluttet (mnd og år)

Land/region

Forvalter

Tilbake-betalt
beløp (NOK)

Kort beskrivelse
av saken

07.2014

Sør-Sudan

Ambassaden

0

Forsøk på tyveri. Arbeidsrettslige forføyninger.

 

08.2014

Sri Lanka

NTHO

0

Manglende rapportering av bruk av midler. Krav foreldet.

 

09.2014

Uganda

Human-Etisk Forbund

4.030

Underslag/bedrageri hos lokal partner. Saken er politianmeldt og samarbeidet avsluttet.

 

09.2014

Uganda

Human-Etisk Forbund

34.020

Underslag/bedrageri hos lokal partner. Saken er politianmeldt og samarbeidet avsluttet.

 

 

 

 

 

 

Page 1 of 1