Mulighet for flertallsvalg på Svalbard

Frist: 21.11.05

Justisdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i svalbardloven som gjelder Longyearbyen lokalstyre. Endringene gjelder særlig muligheten for å velge lokalstyret ved flertallsvalg og innføring av kontrollutvalg i lokalstyret. (28.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2005

  • Høringsfrist: 21.11.2005