Museum og samfunn

Av Ole Marius Hylland, Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdahl og Bård Kleppe. Telemarksforsking rapport nr. 548/2020

En utredning om museenes samfunnsroller i lys av museumsreformen.

Utredningen "Museum og samfunn" (.pdf)

Museum og samfunn er en utredning om museenes samfunnsroller, særlig i lys av museumsreformen. Utredningen er gjennomført på oppdrag for Kulturdepartementet, og den bygger på en kombinasjon av dokumentstudier, litteraturstudier, casestudier og kvantitative data. Den tar for seg erfaringer med og resultater fra museumsreformen, og hvordan museene har forstått og fortolket sin samfunnsrolle. Vi beskriver gjennomføring og virkemidler i museumsreformen og ser på hvordan museumsreformen har påvirket museumsfeltet i Norge. Rapporten ser også på hvordan museene selv forstår sine oppgaver og hvordan de har arbeidet for å fylle samfunnsrollene sine med konkret, mangfoldig museumsarbeid.