Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024)

Hjernehelse er et nytt begrep i Norge. Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024) skal angi retning for forebyggende tiltak, helse- og omsorgstjenester og forskning.

Strategien skal vise mål og peke ut retning for å nå målene, og den er et grunnlag for politiske veivalg og tiltak. Helse- og omsorgsdepartementet har laget strategien med innspill fra Helsedirektoratet, Hjernerådet og en rekke fagmiljøer og brukere.

Strategien handler i første rekke om ansvaret som påligger helse- og omsorgstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Å ivareta god hjernehelse omfatter forebygging og helsefremming, tidlig intervensjon, utredning, behandling, habilitering, rehabilitering og forskning og innovasjon. Det handler også om å løfte fram det enkelte menneskes mulighet for å fremme egen hjernehelse og mestre livet med nedsatt funksjon på grunn av en hjernesykdom.

Les Nasjonal hjernehelsestrategi (2018-2024) (pdf)