Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse

Justis- og beredskapsdepartementet har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utarbeidet en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse som grunnlag for å utvikle kompetanse i tråd med samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov.

Digital sikkerhetskompetanse er en viktig forutsetning for at Norge skal lykkes med digitalisering. Dette er av betydning for vekst, velferd og kunnskapsutvikling. Kompetanse i digital sikkerhet bidrar til tryggere digitale løsninger og at personvernet til den enkelte blir ivaretatt.

Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse (PDF)