Nasjonal strategi for eID i offentlig sektor

Målet med den nye strategien for eID i offentlig sektor er blant annet å sørge for at de som enten ikke får eID på tilstrekkelig sikkerhetsnivå i dag, eller av ulike grunner ikke kan bruke det selv, også sikres deltakelse i det digitale Norge. Strategien legger grunnlag for videre arbeid med utbredelse av eID på høyt sikkerhetsnivå og etablering av gode digitale fullmaktsløsninger. Strategien skal således understøtte bedre, mer robuste og helhetlige eID-løsninger for både brukere og sektorer. Strategien legger til grunn målet om én person, én identitet i Norge.

Les hele strategien her(PDF)