Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

Ein meir ressurseffektiv og sirkulær økonomi er naudsynt dersom vi skal nå dei klima, miljø- og berekraftsmåla vi har forplikta oss til. Vi bruker naturressursane våre i eit langt større tempo enn det naturen sjølv klarer å produsere.

Last ned strategien (pdf)

Publikasjonskode: T-1573 N
ISBN (PDF) 978-82-457-0524-9
Design og ombrekking: Melkeveien Designkontor

 

Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi.
Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi. Foto: Melkeveien Designkontor.