Nasjonal transportplan 2022-2033: Innkalling til møte 25.11.2019 i styringsgruppen - med referat

Samferdselsdepartementet innkaller til møte i styringsgruppen for NTP 2022-2033 mandag 25. november 2019.

Les innkallingen (pdf)

Les referat (pdf)