Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet. Vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008.

Terramar AS og Asplan Viak AS har vurdert en samlokalisering av Nasjonalmuseet i et nybygg på Vestbanen opp mot lokalisering på Tullinløkka. Staten har inngått avtale med Oslo kommune om å kjøpe tilbake deler av vestbanetomten, i den hensikt å kunne realisere prosjektet der.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet
Vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008

Rapporten i pdf-format

Terramar AS og Asplan Viak AS gjennomførte i 2006 kvalitetssikring (KS1) av beslutningsgrunnlaget for utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet. Museet var den gang planlagt lokalisert til Tullinløkka, inkludert arealer i Kristian Augusts gate (KA). Oppdragsgiver var Finansdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Rapport fra kvalitetssikringen forelå 7. juli 2006.

I juni 2007 gjennomførte Terramar AS og Asplan Viak AS en tilleggsvurdering av konsekvenser ved eksternt magasin. Som grunnlag for vurderingen lå nye museumsfaglige utredninger og driftsøkonomiske beregninger med hensyn til valget mellom eksternt versus internt magasin.

Det foreligger nå en oppdatert alternativanalyse1, der samlokalisering av Nasjonalmuseet i et nybygg på Vestbanen er vurdert opp mot lokalisering på Tullinløkka. Staten har inngått avtale med Oslo kommune om å kjøpe tilbake deler av vestbanetomten, i den hensikt å kunne realisere prosjektet der.

Terramar og Asplan Viak er engasjert av Finansdepartementet og Kultur- og kirke-departementet for å gjennomgå den nye dokumentasjonen, og vurdere dette som beslutningsgrunnlag for konseptvalg i Nasjonalmuseets utbyggingsprosjekt. Oppdraget omfatter ikke utarbeidelse av en ny alternativanalyse, men kun en vurdering av den mottatte dokumentasjonen.