NOU 1994: 1

Streikerett for politiet og lensmannsetaten

Streikerett for politiet og lensmannsetaten

Les dokumentet