NOU 1994: 1

Streikerett for politiet og lensmannsetaten

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Utvalget til utredning av streikerett for politiet og lensmannsetaten legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 7. januar 1994

Tore-Jarl Christensen

Aud Blankholm

Agnes Inderhaug

Brian Jacobsen

Inger Pettersen

Steinar Ravlo

Georg Fr. Rieber-Mohn

Kaare Singsaas

Tom Solberg

Stein Vale

Hans Jørgen Ramberg

Til forsiden