NOU 1994: 12

Lov om vassdrag og grunnvann

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og energidepartementet

Vassdragslovutvalget ble oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon av 9. november 1990 for å fremme forslag til revisjon av reglene i lov om vassdragene av 15. mars 1940 nr. 3.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til ny lov om vassdrag og grunnvann. Utredningen er enstemmig hvor ikke annet fremgår.

Oslo, 30. mai 1994

Inge Lorange Backer

Julie Danbolt Ajer

Morten Berg

Per Håkon Høisveen

Tore Rolf Lund

Erik Samuelsen

Bjørg Simonsen

Tor Terjesen

Øyvind Traagstad

Kåre Ødegaard

Syver Aalstad

Ingrid Aasen

Birgit Løyland

Til forsiden