NOU 1995: 1

Investeringsforetak

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Det utvalg som ble oppnevnt ved Kgl. Res. 31. januar 1994 til å gjennomgå sider ved verdipapirhandellovgivningen, legger med dette frem sin første delinnstilling om revisjon av reglene om fondsmeglerforetakenes rammebetingelser, virksomhet, og om verdipapirhandel gjennom fondsmeglerforetak.

Utvalgets innstilling er enstemmig.

Oslo, 16. desember 1994

A.C. Stray Ryssdal

Jan Bjørland

Tharald Brøvig

Eirik Bunæs

Arnhild Dordi Gjønnes

Gunnvald Grønvik

Tom Hugo-Sørensen

Nina Lohne

Per Broch Mathisen

Tonje Meinich

Marius Ryel

Alf A. Hageler

Torill Wergeland

Cecilie Ask

Ellen C. Solberg

Til forsiden