NOU 1996: 8

Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Forsvarets skyte- og øvingsfelt — Hovedrapport fra Det rådgivende utvalg til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter

Les dokumentet