NOU 1997: 22

Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet oppnevnte ved brev av 29. mars 1996 et utvalg som skulle kartlegge hva som skjedde med jødenes eiendeler i Norge under den annen verdenskrig og oppgjøret etter krigen.

Utvalget legger med dette fram sin utredning som er delt i to: en flertallsutredning og en mindretallsutredning.

Oslo, juni 1997

Oluf Skarpnes

Bjarte Bruland

Thor Falkanger

Eli Fure

Ole Kristian Grimnes

Berit Reisel

Guri Sunde

Torfinn Vollan

Til forsiden