Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 1999: 19

Domstolene i samfunnet— Administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak. Midlertidige dommere

Til innholdsfortegnelse

Til Det kgl Justis- og politidepartement

Domstolkommisjonen legger med dette fram sin utredning.

Kommisjonen ble oppnevnt ved kgl res 8 mars 1996 for å utrede domstolenes administrative stilling m m.Ved kgl res 11 oktober 1996 ble mandatet og sammensettingen av kommisjonen utvidet.

Kommisjonen er delt i spørsmålet om organiseringen av den sentrale domstoladministrasjon og i enkelte andre spørsmål. En oversikt over dissensene er inntatt i sammendragskapitlet. For øvrig er forslagene enstemmige.

Oslo, 20 april 1999

Carsten Smith

Inge Lorange Backer

Olav Terje Bergo

Kirsti Strøm Bull

Arild O Eidesen

Sven Ole Fagernæs

Ingrid Røstad Fløtten

Else Bugge Fougner

Inger Lise Gjørv

Agnes Nygaard Haug

Bjørg Hermansen

Johan P Olsen

Oddvar Overå

Ing-Lill Pavall

Tine Sundtoft

Bjørg Ven

Jens-Sveinung Wegner

Andreas Rinnan

Til toppen
Til dokumentets forside