NOU 1999: 30

Undersøkelse av sjøulykker

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Sjølovkomiteen ble ved brev 13 mars 1998 gitt i oppdrag å vurdere og revidere ordningen med sjøforklaring. Komiteen legger med dette frem sin utredning XVII Undersøkelse av sjøulykker. Utredningen inneholder et utkast med motiver til lov om endringer av sjøloven kapittel 18 Skipsbøker, sjøforklaring og sjørettsskjønn.

Sjølovkomiteen går inn for å etablere en Havarikommisjon for sjøulykker. Komiteen er imidlertid delt i spørsmålet om hvilken organisatorisk tilknytning til forvaltningen en slik havarikommisjon for sjøulykker bør ha, og om sjøforklaringsinstituttet bør oppheves helt. For øvrig er utredningen i all hovedsak enstemmig.

Oslo, november 1999

Erling Selvig

Viggo Bondi

Karin M Bruzelius

Kristin Å Kleven

Elisabeth Kaas

Kaare A Kopperud

Jan-Fredrik Rafen

Kirsti Ramberg

Haakon Stang Lund

Rolf Chr Trolle Andersen

Ingeborg B. Holtskog Olebakken

Til forsiden